วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Live style By Alisa

ฉันเชื่อว่าใครหลายๆคนชอบ และรักในความเป็น "เกาหลี"เช่นฉันนะ

Live Style By Teerut

                                                               เรียงความเรื่องแม่
เพลงที่สามารถทำให้ฉันน้ำตาไหลได้ทุกครั้งเวลาที่ฟังเพลงนี้ 
                         
                                                                                                             
                                                                                                                     จากใจ ไออุ้ม
Live  Style

สิ่งที่ฉันชอบและมันเป็น Live style ของฉันคือ สิ่งที่เป็น "เกาหลี" 
by  Alisa Pewngam  [bowwi]