วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีข้อดีอย่างไร

การใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
         การใช้เวลาว่างเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ให้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

ยามว่าง ของ อลิสา และตรีรัตน์ ในระหว่างเรียน ^^

ยามว่าง ของ อลิสา และตรีรัตน์ ในระหว่างเรียน ^^

 บอกเลย...เห็นเราแบบนี้ก็เป็นเด็กเรียนน๊าา  แค่ชอบถ่ายรูปแค่นั้นเองค่ะ ^^